Diskrétní modelování Black-Scholesovy formule

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brebera, David
dc.contributor.author Lábr, Jaroslav
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:13:38Z
dc.date.available 2016-09-23T05:13:38Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65829
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je provést s využitím výpočetních nástrojů diskrétní simulaci vývoje cen opcí. Začátek práce je věnován historii a úvodu do teorie opcí. Následuje část věnovaná Blackovu-Scholesovu modelu, ve které jsou uvedeny předpoklady. Závěr práce se věnuje diskrétní simulaci vývoje cen opcí pomocí Blackovy-Scholesovy formule. cze
dc.format 43 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject opce cze
dc.subject oceňování opcí cze
dc.subject Blackův-Scholesův model cze
dc.subject option eng
dc.subject option valuation eng
dc.subject Black- Scholes model eng
dc.title Diskrétní modelování Black-Scholesovy formule cze
dc.title.alternative Discrete modeling of the Black- Scholes formula eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-09-07
dc.description.abstract-translated The goal of this thesis is discrete modeling of the Black-Scholes formula. In the first part are described the history and the basics of option theory. Following part deals with Black-Scholes model, derivation of the Black-Scholes equation. The last part of the thesis is discrete simulation of the evolution of options prices using the Black- Scholes formula. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management finančních rizik cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35984
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.identifier.stag 29280
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account