Zapojení firem do politiky zaměstnanosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šmíd, Martin
dc.contributor.author Špačková, Jana
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:13:02Z
dc.date.available 2016-09-23T05:13:02Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65803
dc.description.abstract Tato práce se zabývá zapojením firem do politiky zaměstnanosti a spoluprácí firem s Úřadem práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti ve vybraném regionu. V teoretické části se zabývám politikou zaměstnanosti, je zde zmíněn její historický vývoj a popsán současný právní systém, následují statistiky Úřadu práce ve vybraném regionu a politika zaměstnanosti v rámci Evropské unie. V praktické části je zpracováno dotazníkové šetření týkající se zapojení firem do spolupráce s Úřadem práce. cze
dc.format 47 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject politika zaměstnanosti cze
dc.subject nástroje politiky zaměstnanosti cze
dc.subject úřad práce cze
dc.subject pardubický region cze
dc.subject employment policy eng
dc.subject instruments of employment policy eng
dc.subject employment office eng
dc.subject Pardubice region eng
dc.title Zapojení firem do politiky zaměstnanosti cze
dc.title.alternative Corporate involvement in employment policy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-09-05
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on companies' involvement into unemployment policy and cooperation between private companies and employment offices within the active employment policy in the selected region. In the theoretical section I deal with the employment policy, its historical progress is mentioned and current law system is described. All this is followed by the selected region's employment office statistics and employment policy with the EU. In the practical section a questionnaire survey explores cooperation between private companies and employment offices. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35142
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 29259
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account