Využití metod a nástrojů Business Intelligence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petr, Pavel
dc.contributor.author Raková, Eliška
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:11:37Z
dc.date.available 2016-09-23T05:11:37Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-24
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65731
dc.description.abstract Diplomová práce se zaobírá využitím metod a nástrojů Business Intelligence (BI) v oblasti veřejné správy. Velká pozornost je věnována popisu architektury BI a jejich stěžejním komponentám. Práce se podrobně věnuje dvěma nástrojům Business Intelligence, a to vícekritériálnímu rozhodování a vybraným metodám konkurenčního zpravodajství (SWOT analýze a Porterově analýze). Problematika vícekriteriální analýzy bude prakticky ukázána na modelovém příkladě s využitím programů Microsoft office Excel 2007 a CDP (Criterium Decision Plus). cze
dc.format 71 s., 2 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject SWOT analýza cze
dc.subject Porterova analýza cze
dc.subject vícekriteriální rozhodování cze
dc.subject zpravodajský cyklus cze
dc.subject Business Intelligence eng
dc.subject Competitive Intelligence eng
dc.subject SWOT analysis eng
dc.subject Porter analysis eng
dc.subject multiple-criteria decision analysis eng
dc.subject intelligence cycle eng
dc.title Využití metod a nástrojů Business Intelligence cze
dc.title.alternative Use of Methods and Tools of Business Intelligence eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Křupka, Jiří
dc.date.accepted 2016-09-14
dc.description.abstract-translated This tesis is focused on utilization of methods and tools of Business Intellignece (BI) in public adminsitration. Main focus has been directed at description of BI architecture and its key components. This thesis is devoted to two particular tools of Business Intelligence - multiple-criteria decision analysis and selected methods of competitive intelligence (SWOT analysis and Porter analysis). The issue of multiple-critera analysis will be shown in practice on model example using Microsoft Office Excel 2007 and CDP (Criterium Decision Plus) software. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35363
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.identifier.stag 29700
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account