Znalosti všeobecných sester v prevenci profesionálních nákaz

Show simple item record

dc.contributor.advisor Papršteinová, Markéta
dc.contributor.author Kopalová, Eva
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:10:20Z
dc.date.available 2016-09-23T05:10:20Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65664
dc.description.abstract Práce se zabývá profesionálními nákazami ve zdravotnictví. Teoretická část definuje pojem profesionální nákazy a popisuje profesionální nákazy, které se nejčastěji objevují ve zdravotnictví. Dále se zabývá prevencí profesionálních nákaz a pracovně-lékařskou péčí. Výzkumná část zjišťuje pomocí dotazníkového šetření znalosti všeobecných sester v prevenci profesionálních nákaz. cze
dc.format 89 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject profesionální nákazy cze
dc.subject infekce cze
dc.subject všeobecná sestra cze
dc.subject prevence cze
dc.subject hygiena rukou cze
dc.subject professional infections eng
dc.subject infection eng
dc.subject general nurse eng
dc.subject prevention eng
dc.subject hand hygiene eng
dc.title Znalosti všeobecných sester v prevenci profesionálních nákaz cze
dc.title.alternative Knowledge of nurses in the field of prevention of professional infections eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Červenková, Zuzana
dc.date.accepted 2016-09-05
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with professional infections in health care. The theoretical part defines the term professional infection and describes professional infections which are the most common in health care. It also deals with prevention of professional infections and industrial medical care. The practical part investigates the knowledge of general nurses in the field of prevention of professional infections using the form of questionnaires. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35246
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.identifier.stag 31275
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account