Propolis - složení, účinky, analýza

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švecová, Blanka
dc.contributor.author Kadrmasová, Monika
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:23:42Z
dc.date.available 2016-09-02T04:23:42Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-01
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65499
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá propolisem, zejména jeho složením, účinky a analýzou. Práce je rozdělena na tři části. První část se zabývá charakteristikou a složením propolisu, jakým způsobem jej včely získávají a využívají a k čemu je využíván v léčitelství a farmacii. Druhá část této práce je věnována účinkům propolisu a jejich prokázání. Jedná se zejména o účinky antioxidační, antimikrobiální, protizánětlivé a účinky proti zubnímu kazu. Poslední část této práce je zaměřena na analýzu propolisu pomocí separačních, spektrofotometrických a elektrochemických metod. Je popsáno stanovení fyzikálně-chemických parametrů a polyfenolických látek, zejména flavonoidů. cze
dc.format 44 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject propolis cze
dc.subject antioxidační účinky cze
dc.subject antimikrobiální účinky cze
dc.subject polyfenolické látky cze
dc.subject antioxidant effects eng
dc.subject antimicrobial effects eng
dc.subject polyphenolic compounds eng
dc.title Propolis - složení, účinky, analýza cze
dc.title.alternative Propolis - composition, effects, analysis eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-24
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with propolis, especially its composition, effects and analysis. Thesis is divided into three parts. The first part deals with characteristic and composition of propolis, how the bees collect it and use it, and how is propolis used in medicine and pharmaceutics. The second part of this thesis is dedicated to the effects of propolis and their confirmation. It is mainly about antioxidant, antimicrobial, anti-inflammatory and anti-dental caries effects. The last part of this bachelor thesis is about analysis of propolis by separation, spectrophotometric and electrochemical methods. Determination of physically-chemical parameters and polyphenolic substances, especially flavonoids, is described. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35512
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.identifier.stag 30338
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account