Romové a sociální služby v Pardubicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Viková, Lada
dc.contributor.author Plachá, Jitka
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:23:28Z
dc.date.available 2016-09-02T04:23:28Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65485
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vztahem klientů a pracovníků sociální služby v neziskové organizaci a také vztahem těchto pracovníků s byrokracií. Autorka práce nahlíží na tyto vztahy po-mocí konceptu moci Michela Foucaulta. Práce vychází z terénního výzkumu, který byl prováděn etnografickou metodou zúčastněného pozorování v sociální službě neziskové organizace a neformálních rozhovorů s klienty a zaměstnanci této služby. cze
dc.format 62 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Romové cze
dc.subject sociální služby cze
dc.subject moc cze
dc.subject byrokracie cze
dc.subject neziskové organizace cze
dc.subject Roma eng
dc.subject social services eng
dc.subject power eng
dc.subject bureaucracy eng
dc.subject non-profit organisations eng
dc.title Romové a sociální služby v Pardubicích cze
dc.title.alternative Roma and Social Services in Pardubice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Synková, Hana
dc.date.accepted 2016-08-31
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the relations of clients and social workers of the social service in the non-profit organisation. The work also shows the relationship between these workers and the bureaucracy. The author focuses on these relationships through power from Michel Foucault ´s point of view. The thesis is based on the field research using the ethnography method of the participant observation in the social service in the non-profit organisation and informal interviews with the clients and social workers. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34905
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.identifier.stag 30782
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account