Vliv médií na utváření představ o ideálním vzhledu žen

Show simple item record

dc.contributor.advisor Viková, Lada
dc.contributor.author Šedá, Jolana
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:23:04Z
dc.date.available 2016-09-02T04:23:04Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65456
dc.description.abstract Tato práce se zabývá vlivem médií na ženy. Na začátku práce se věnuji sebepojetí a poté představím média, která v mé práci hrají klíčovou úlohu. Dále se zabývám reklamou, péčí o tělo a vzhledem těla, ideálem krásy. Zmiňuji pak také sport, plastickou chirurgii, kosmetické úpravy a poruchy příjmu potravy. Cílem této práce je zjistit, zda a jak vybrané ženy reflektují vliv médií na jejich sebehodnocení a na péči o sebe. Práce vychází z výsledků kvalitativního výzkumu, který byl prováděn technikou polostrukturovaného rozhovoru a pozorováním. cze
dc.format 88 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject média cze
dc.subject reklama cze
dc.subject sebepojetí cze
dc.subject ideál krásy cze
dc.subject mass media eng
dc.subject adversiting eng
dc.subject self-concept eng
dc.subject ideal beauty eng
dc.title Vliv médií na utváření představ o ideálním vzhledu žen cze
dc.title.alternative Influence of the media in forming ideas about the ideal women's look eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hyánková, Tereza
dc.date.accepted 2016-08-31
dc.description.abstract-translated My thesis looks into the impact of media on women. After shortly dealing with self-esteem I analyse the influence of respective media, which are playing the key role in my thesis. Then I focus on the advertisement, body care and visage and the current ideal of beauty. I also mention the related aspects of modern life, like sport, plastic surgery, cosmetic treatment and eating disorders. The objective of this work was to find out if and how different women reflect the influence of media on their self-esteem and self care. This thesis is based on the results of qualitative research involving semi-structured interview and observation. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34928
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.identifier.stag 28617
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account