Povrchová úprava čokolády s využitím pryskyřic přírodního původu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Andréa
dc.contributor.author Svízelová, Monika
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:20:46Z
dc.date.available 2016-09-02T04:20:46Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65346
dc.description.abstract Práce je zaměřena na obecnou charakterizaci makromolekulárních látek dle jejich typických vlastností. Blíže se poté autorka věnuje přírodním pryskyřicím, které tvoří zajímavou skupinu přírodních makromolekulárních látek s různými možnostmi jejich využití. U každé pryskyřice jsou uvedeny její typické vlastnosti, chemické složení, naleziště a zdroje. Základním přínosem této práce je tak ucelený přehled pryskyřic přírodního původu. Zvláštní pozornost je v závěru práce kladena na pryskyřice, které se používají v potravinářství. A to na pryskyřici šelak a benzoe. cze
dc.format 44 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject makromolekulární látky cze
dc.subject přírodní pryskyřice cze
dc.subject šelak cze
dc.subject benzoe cze
dc.subject Macromolecular substances eng
dc.subject natural resins eng
dc.subject shellac eng
dc.subject benzoin eng
dc.title Povrchová úprava čokolády s využitím pryskyřic přírodního původu cze
dc.title.alternative Surface treatment of chocolate by the resins of natural origin eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-23
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on a general description of macromolecular substances based on their typical properties. Then natural resins are described in detail. Natural resins form an interesting group of natural macromolecular substances, which have a lot of options how they can be used. For each resin the typical properties, chemical composition, sites and resources are shown. The fundamental benefit of this thesis is a comprehensive overview of natural resins. In the conclusion, a special attention is paid to the resins that are used in food industry, namely to benzoin resin and shellac. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35298 cze
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.identifier.stag 30279
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account