Posouzení rozsahu dopravní infrastruktury a dopravního provozu na trati Praha Vrané nad Vltavou Čerčany/Dobříš

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nachtigall, Petr
dc.contributor.author Vízelka, Václav
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:54:31Z
dc.date.available 2016-08-02T10:54:31Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65249
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vlivem změny dopravní infrastruktury na dopravní provoz a spotřebovanou energie na úseku Vrané nad Vltavou Dobříš. V úvodní části je podrobná analýza současného stavu trati Praha Vrané nad Vltavou Čerčany/Dobříš, následuje návrh úpravy infrastruktury a na závěr jsou výsledky získané prostřednictvím programu JD_8 zhodnoceny. cze
dc.format 81 s., 53 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject analýza cze
dc.subject trať cze
dc.subject motorové jednotky cze
dc.subject náhradní sklon cze
dc.subject program JD_8 cze
dc.subject jízdní doby cze
dc.subject trakční energie cze
dc.subject analysis eng
dc.subject track eng
dc.subject motor units eng
dc.subject spare slope eng
dc.subject JD_8 program eng
dc.subject ride times eng
dc.subject traction energy eng
dc.title Posouzení rozsahu dopravní infrastruktury a dopravního provozu na trati Praha Vrané nad Vltavou Čerčany/Dobříš cze
dc.title.alternative Assessment of the extent of transport infrastructure and traffic services on the railway track Praha Vrane nad Vltavou Cercany/Dobris eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated The thesis is concerned with the influence of changes in transport infrastructure and traffic consumed energy in section Vrane nad Vltavou - Dobris. In the first part is a detailed analysis of the current state of the railway track Praha - Vrane nadVltavou - Čerčany / Dobříš, followed by a draft amendment to the infrastructure and in the end the evaluation of the results obtained through the program JD_8. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34499
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 31416
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account