Návrh změny organizace dopravy na Palackého třídě v Pardubicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ledvinová, Michaela
dc.contributor.author Ptáček, Martin
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:54:12Z
dc.date.available 2016-08-02T10:54:12Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65218
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá částí ulice Palackého třídy v Pardubicích. V práci je provedena a vyhodnocena analýza uličního prostoru Palackého třídy. Na základě výstupů z analýzy jsou navrženy vhodné změny dopravního uspořádání v uličním prostoru. V závěru práce je provedeno shrnutí a zhodnocení navrhovaných úprav. cze
dc.format 76 s., 16 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject uliční prostor cze
dc.subject změna organizace cze
dc.subject Palackého třída Pardubice cze
dc.subject doprava cze
dc.subject street area eng
dc.subject the change of the organization eng
dc.subject Palackého street Pardubice eng
dc.subject traffic eng
dc.title Návrh změny organizace dopravy na Palackého třídě v Pardubicích cze
dc.title.alternative The Proposal for Changing the Transport Organization in Palacký Street in Pardubice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated The thesis deals with a part of the street Palackého Street in Pardubice. It contains the analysis of this street area and its evaluation. On the basis of the analysis results, appropriate changes of the traffic organization in Palackého Street are suggested. In the conclusion, the summary and the evaluation of the proposed adjustments are carried out. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34497
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 30417
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account