Změna organizace dopravy na vybrané křižovatce ve Velké Bíteši

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ledvinová, Michaela
dc.contributor.author Běloch, Zdeněk
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:54:07Z
dc.date.available 2016-08-02T10:54:07Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65210
dc.description.abstract V diplomové práci je analyzována organizace na křižovatce silnic II/602 a I/37 a v jejím okolí. Na základě provedeného dopravního průzkumu, je proveden výpočet intenzit dopravy, kapacity křižovatky a zhodnocena bezpečnost provozu na křižovatce. Na základě analýzy a výpočtů jsou navrženy změny organizace dopravy na křižovatce s cílem zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Tato problematika je z hlediska řešení velice aktuální, jelikož se zastupitelstvo města rozhoduje, jak na křižovatce zvýšit bezpečnost silničního provozu. Při návrzích jsou zohledněny faktory, které danou křižovatku ovlivňují. Práce bude sloužit jako primární podklad pro výběr celkového řešení. cze
dc.format 67 s., 22 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject intenzita cze
dc.subject kapacita cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject křižovatka cze
dc.subject kolizní body cze
dc.subject frequency of transport eng
dc.subject capacity eng
dc.subject safety eng
dc.subject intersection eng
dc.subject collision points eng
dc.title Změna organizace dopravy na vybrané křižovatce ve Velké Bíteši cze
dc.title.alternative Change the organization of transport on selected intersection in Velká Bíteš eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated In the thesis it is analyzed organisation at the road junctions II/602 and I/37 and its surroundings. Based on the transport survey, a calculation of the intensity of transport, capacity of the junction are done and road traffic safety is evaluated. Based on the analysis and calculations the changes are proposed to organisation of transport at the junction with the aim of improving road traffic safety. This issue is in terms of solutions very current since the city council decides how to increase road traffic safety at the junction. During the proposals all factors that affect the junction are taken into account. This work will serve as the primary basis for the selection of the overall solution. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34519
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 30374
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account