Srovnání množství a kvality telematických aplikací v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šourek, David
dc.contributor.author Liska, Tomáš
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:53:54Z
dc.date.available 2016-08-02T10:53:54Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65199
dc.description.abstract Telematika v silniční dopravě se zaměřuje na nedostatky budoucí infrastruktury, napomáhá ke zvýšení prevence nehod, umožňuje nastavit vyšší efektivitu přepravního procesu zejména v nákladní dopravě a v neposlední řadě se podílí na snižování zátěže životního prostředí jak v individuální tak i v hromadné dopravě. Inteligentní dopravní systémy využívají telekomunikačních a informačních prostředků pro sběr dat, vyhodnocení a následné řízení dopravy pomocí aktivních zařízení na vozovce nebo přímo ve vozidle. cze
dc.format 64 s., 10 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject telematické systémy cze
dc.subject aplikace cze
dc.subject infrastruktura cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject kongesce cze
dc.subject sběr dat cze
dc.subject řízení dopravy cze
dc.subject telematics systems eng
dc.subject applications eng
dc.subject infrastructure eng
dc.subject safety eng
dc.subject congestion eng
dc.subject data collection eng
dc.subject traffic management eng
dc.title Srovnání množství a kvality telematických aplikací v ČR cze
dc.title.alternative Comparison of the quantity and quality of telematics applications in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-21
dc.description.abstract-translated Telematics in road transport focuses on the deficiencies in the infrastructure of the future, helps to increase the prevention of accidents, allows you to set a higher efficiency of the transport process, in particular in the freight transport, and last but not least is involved in reducing the environmental impact both in the individual and in public transport. Intelligent transport systems used by telecommunications and information resources for data collection, evaluation and subsequent management of the traffic using the active devices on the road, or directly in the vehicle. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34421
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 30628
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account