Problematika licencí k provozování linkové osobní dopravy.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nachtigall, Petr
dc.contributor.author Šplíchal, Pavel
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:53:50Z
dc.date.available 2016-08-02T10:53:50Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65192
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na analýzu současného stavu technologického postupu dopravce a dopravního úřadu při udělení licence k provozování linkové osobní dopravy. Popisuje složitý proces jak při žádosti dopravce o udělení licence, tak i stanoviska dopravního úřadu. Na závěr je zhodnocení celé analýzy a doporučení celkového zjednodušení společně s návrhem změn pro urychlení celého postupu. cze
dc.format 61 s., 28 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject licence cze
dc.subject dopravní úřady cze
dc.subject dopravci cze
dc.subject linka cze
dc.subject jízdní řády cze
dc.subject licence eng
dc.subject transport authorities eng
dc.subject carriers eng
dc.subject line eng
dc.subject timetables eng
dc.title Problematika licencí k provozování linkové osobní dopravy. cze
dc.title.alternative Problems of licensing regular passenger transport. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-20
dc.description.abstract-translated The work focuses on analysis of the current state of technological process of carrier and carrier traffic authority in granting a license to operate regular passenger transport. It describes a complex process, both in carrier requests for a license and the opinions of traffic authority. At the conclusion there is the evaluation of the entire analysis and recommendations for overall simplification, together with a proposal for amendments to speed up the process. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34444
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 30500
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account