Počet zastávek vlaků kategorie Sp, R, Ex, IC, EC (dálkové dopravy) na území velkých měst

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nachtigall, Petr
dc.contributor.author Lebeda, Jan
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:53:46Z
dc.date.available 2016-08-02T10:53:46Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65186
dc.description.abstract Práce je věnována posouzení zastavování vlaků dálkové dopravy na území tří největších měst České republiky. Součástí práce bude analýza momentálně nastaveného systému zastavování. Ze stanoveného atrakčního obvodu a dalších údajů bude proveden následný návrh řešení, které by vedly ke zkvalitňování a zkracování jízdní dob železniční dopravy. Jednotlivé návrhy budou zhodnoceny. V závěru práce bude porovnána problematika se zahraničím. cze
dc.format 72 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject železniční stanice cze
dc.subject zastavování cze
dc.subject časová dostupnost cze
dc.subject vlaky dálkové dopravy cze
dc.subject atrakční obvod cze
dc.subject kvalitativní zóny cze
dc.subject railway station eng
dc.subject stopping eng
dc.subject time accessibility eng
dc.subject train long-distance transport eng
dc.subject accessibility area eng
dc.subject qualitative zone eng
dc.title Počet zastávek vlaků kategorie Sp, R, Ex, IC, EC (dálkové dopravy) na území velkých měst cze
dc.title.alternative The number of trains category Sp, R, Ex, IC, EC (long-haul) in the big cities eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-21
dc.description.abstract-translated The work is devoted to the assessment of long-distance trains stopping traffic in the three largest cities in the Czech Republic. The work will analyze the current system of stopping moment. Attrac set of perimeter and other data will be made subsequent design solutions that would lead to improving the quality and reducing travel times of rail transport. Each proposal will be evaluated. In conclusion, the issue will be compared with other countries. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34463
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 30493
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account