Analýza povinností provozovatele dráhy SŽDC, státní organizace, při omezení provozování drážní dopravy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Molková, Tatiana
dc.contributor.author Komínová, Lenka
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:53:45Z
dc.date.available 2016-08-02T10:53:45Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65184
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o problematice omezení provozování dráhy a drážní dopravy. Cílem bakalářské práce je analýza povinností provozovatele dráhy SŽDC, státní organizace vzhledem k platné legislativě. Dále pak vlastní nastavení podmínek provozovatele dráhy pro projednání omezení a organizování provozu vzhledem ke změnám technologie při výluce s dopravci. cze
dc.format 50 s., 12 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject provozovatel dráhy cze
dc.subject dopravce cze
dc.subject omezení provozování dráhy a drážní dopravy cze
dc.subject výluka cze
dc.subject výlukový rozkaz cze
dc.subject výlukový nákresný jízdní řád cze
dc.subject kapacita dráhy cze
dc.subject infrastructure manager eng
dc.subject railway undertaking eng
dc.subject reducing the operating conditions for rail transport eng
dc.subject lockout eng
dc.subject lockout command eng
dc.subject lockout drawing pad timetable eng
dc.subject track/railway capacity eng
dc.title Analýza povinností provozovatele dráhy SŽDC, státní organizace, při omezení provozování drážní dopravy cze
dc.title.alternative Analysis of the obligations for railway operator "Transport Company Railway Infrastructure, State Organization", while reducing the operating conditions for railway transport. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-20
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the issue of reducing the operating conditions for railway transport. The aim of the thesis is to analyze the obligations of the operator (Transport Company Railway Infrastructure, State Organization) owing to the current legislation. As the next, custom setting for conditions of the rail operator to discuss limitations and organizing the operation due to changes in technology during lockout with railway undertakings. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34427
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 30471
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account