Vliv zavedení řídících vozů na technologii železničního provozu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nachtigall, Petr
dc.contributor.author Juračka, Petr
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:53:45Z
dc.date.available 2016-08-02T10:53:45Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65183
dc.description.abstract V této bakalářské práce je zpracována problematika týkající se železničních řídících vozů od jejich prvopočátku až po současnost. V této práci je zpracována analýza především řídících vozů, které jsou provozovány v České republice, ale také několik příkladů řídících vozů zahraničních. Zároveň je zde popsán pohled do poměrně krátké historie řídících vozů. Dále se v této práci nachází porovnání železničních souprav s řídícími vozy s klasickými železničními soupravami pouze s lokomotivou a vozy. cze
dc.format 44 s., 3 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject řídící vůz cze
dc.subject České dráhy cze
dc.subject vratná souprava cze
dc.subject železniční trend cze
dc.subject železniční souprava cze
dc.subject historie cze
dc.subject driving car eng
dc.subject Czech railways eng
dc.subject returning trainset eng
dc.subject railway trend eng
dc.subject trainset eng
dc.subject history eng
dc.title Vliv zavedení řídících vozů na technologii železničního provozu cze
dc.title.alternative The effect of installing driving cars on the railway traffic technology eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-21
dc.description.abstract-translated In this bachelor thesis are studied problems concerning the management of railway vehicles from its earliest beginnings to the present. In this is the analysis primarily driving cars that are operated in the Czech Republic but also several examples of foreign driving cars. There is also described the sight into the relatively short history of driving cars. There are comparsion between trains with driving cars and conventional trains only with locomotive and wagons. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34454
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 30469
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account