Technologický postup přepravy nadrozměrného nákladu ve společnosti Svědík s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožová, Pavlína
dc.contributor.author Menšík, Robert
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:53:40Z
dc.date.available 2016-08-02T10:53:40Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65173
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na přepravu nadrozměrného nákladu na území České republiky, Maďarska a Slovenska, analýzu právních předpisů týkajících se přepravy nadrozměrných nákladů na území těchto států. Dále se zabývá rozborem technologického postupu přepravy nadrozměrných nákladů z pohledu firmy Svědík s.r.o. a modelovou přepravou konkrétního nadrozměrného nákladu. Práce navrhuje úpravy právních předpisů a technologického postupu, týkajícího se přepravy nadrozměrných nákladů na území států Evropské unie. cze
dc.format 48 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject technologický postup cze
dc.subject přeprava cze
dc.subject nadrozměrný náklad cze
dc.subject právní předpisy cze
dc.subject technological proces eng
dc.subject transportation eng
dc.subject oversized load eng
dc.subject legislation eng
dc.title Technologický postup přepravy nadrozměrného nákladu ve společnosti Svědík s.r.o. cze
dc.title.alternative Technological process of transportation oversized load in the company Svědík s.r.o. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-21
dc.description.abstract-translated This thesis deals with transportation of oversized load in the Czech Republic, Hungary and Slovakia, analyzes legislation of oversized transportation in this countries. Further analyzes technological proces of transportation oversized load from the perspective of company Svědík s.r.o. and model transportation of specific oversized load. The thesis includes a changes of legislation and technological proces of oversized transport in the European Union. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34424
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 30328
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account