Zvláštní užívání pozemních komunikací vlivem pořádání cyklistických závodů v Pardubicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožová, Pavlína
dc.contributor.author Koníček, Stanislav
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:53:36Z
dc.date.available 2016-08-02T10:53:36Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65168
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se v první kapitole zabývá právní úpravou a podmínkami k zajištění cyklistických závodů. Obsahuje obecný postup a náležitosti při podávání žádosti o zvláštní užívání pozemních komunikací. Tento postup je následně aplikován ve druhé kapitole na modelovém příkladu cyklistických závodů v Pardubicích, včetně návrhu objízdné trasy a její značení. V poslední kapitole je zhodnocen vliv cyklistických závodů na dopravu a návrhy na zlepšení, které by měly snížit dopravní kongesce během konání závodů. cze
dc.format 57 s., 11 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject cyklistické závody cze
dc.subject pozemní komunikace cze
dc.subject uzavírky cze
dc.subject zvláštní užívání cze
dc.subject cycling races eng
dc.subject roads eng
dc.subject road closures eng
dc.subject special use eng
dc.title Zvláštní užívání pozemních komunikací vlivem pořádání cyklistických závodů v Pardubicích cze
dc.title.alternative A special use of roads by the influence of the organization of a bicycle races in Pardubice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-21
dc.description.abstract-translated The first chapter of this bachelor thesis deals with the rules and conditions necessary for organisation of a bicycle race. It outlines the general procedure and requirements to be fulfilled when applying for a permission of a special use of roads. This process is then applied in practice in the second chapter, which describes a model example of a cycling race in Pardubice and includes also a proposal of alternate routes and their marking. The last chapter evaluates the influence of a bike race on transport and suggests recommendations for improvement aimed to reduce traffic congestions during the organisation of bicycle races. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34428
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 30318
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account