Elektrická výzbroj výukového kolejového vozidla

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, Petr
dc.contributor.author Hošek, Jan
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:53:06Z
dc.date.available 2016-08-02T10:53:06Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-01
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65152
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací elektrické výzbroje výukového kolejového vozidla. První část práce se zabývá popisem jednotlivých komponent a jejich parametry. Následuje část zabývající se návrhem a realizací, kde je popsáno umístění komponent na vozidle a elektrické zapojení, které je rozděleno na část silovou a ovládací. V závěru práce je popis parametrizačního modulu a postup při parametrizaci měničů. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kolejové vozidlo cze
dc.subject DC motor s permanentními magnety cze
dc.subject stykač albright SD150LA cze
dc.subject Curtis 1228 regulátor cze
dc.subject parametrizace cze
dc.subject Rail Vehicle eng
dc.subject DC permanent magnet motor eng
dc.subject contactor SD150LA eng
dc.subject Curtis 1228 controller eng
dc.subject parameterization eng
dc.title Elektrická výzbroj výukového kolejového vozidla cze
dc.title.alternative Electrical Equipment of Education Rail Vehicle eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with design and implementation of electrical equipment educational rail vehicle. The first part describes the components and their parameters. Followed by a section dealing with the design and implementation, which is described the placement of components on the vehicle and the wiring, which is divided into a power and logic. The description parameter module and parameterization controllers are described in the end of the thesis. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34481
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 30717
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account