Využití elektronických aukcí jako nákupního nástroje v silniční nákladní dopravě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švadlenka, Libor
dc.contributor.author Rančák, Michal
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:52:19Z
dc.date.available 2016-08-02T10:52:19Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65104
dc.description.abstract Tato diplomová práce detailně analyzuje nasazení elektronického nástroje e-aukce jako nákupního nástroje pro silniční nákladní dopravce. První část práce se věnuje historii aukcí obecně, jejím specifikům a souvisejícím právním předpisům. Další část pojednává o nákupních standardech dopravců bez využití tohoto elektronického nástroje. Následující text pak demonstruje samotný návrh, jak e-aukci zakomponovat do nákupních procesů dopravců, a to z mnoha pohledů. Poslední praktická část diplomové práce ekonomicky hodnotí dopad nasazení e-aukce u dopravců ve čtyřech skupinách. V závěrečném hodnocení jsou diskutovány dosažené výsledky. cze
dc.format 83 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights práce není přístupná cze
dc.subject silniční nákladní dopravce cze
dc.subject provozní náklady cze
dc.subject transakční náklady cze
dc.subject alianční nákupy cze
dc.subject elektronická aukce cze
dc.subject software cze
dc.subject internetový obchod cze
dc.subject road freight carrier eng
dc.subject operating expenses eng
dc.subject transaction costs eng
dc.subject alliance purchases eng
dc.subject an electronic auction eng
dc.subject software eng
dc.subject e-shop eng
dc.title Využití elektronických aukcí jako nákupního nástroje v silniční nákladní dopravě cze
dc.title.alternative Use of electronic auctions as the purchase tool in road cargo freight eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mejda, Vít
dc.date.accepted 2016-06-16
dc.description.abstract-translated This diploma thesis analyzes the use of electronic tools such as e-auctions shopping tool for road freight carrier. The first part of the work is devoted to the history of auctions in general, its specifics and on current laws. The next part deals with the purchase carriers standards without the using of electronic tools. The following text then demonstrates the proposal how e-auction procurement processes incorporated into carriers and from many perspectives. The last part of the thesis assesses the economic impact of the deployment of e-auction by the carriers in four groups. The results are discussed in the final evaluation. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34747
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 28173
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account