Zefektivnění personálních činností ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lejsková, Pavla
dc.contributor.author Myšková, Adéla
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:52:16Z
dc.date.available 2016-08-02T10:52:16Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65099
dc.description.abstract Práce je zaměřena na téma personálních činností ve vybrané společnosti. Tyto činnosti jsou popsány a zároveň jsou vysvětleny ve vztahu k personálnímu řízení. Dále je práce zaměřena na jednu určitou činnost na základě volby společnosti, která je detailně popsána a vysvětlena. Zjištění z analýzy jsou reflektována návrhy na zlepšení této personální činnosti a následně zhodnoceny. cze
dc.format 78 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject lidské zdroje cze
dc.subject personální oddělení cze
dc.subject adaptace cze
dc.subject zaměstnavatelé cze
dc.subject zaměstnanci cze
dc.subject human resource eng
dc.subject personal department eng
dc.subject adaptation eng
dc.subject employers eng
dc.subject employees eng
dc.title Zefektivnění personálních činností ve vybraném podniku cze
dc.title.alternative Improvement of HR activities in selected company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vaculovičová, Veronika
dc.date.accepted 2016-06-16
dc.description.abstract-translated Work is focusing on the topic of personal activities in selected company. These activities are described, and are also explained in relation to personnel management. Further work is focused on one particular activity based on the company's choice, which is described in detail and explained. The findings of the analysis are reflected by suggestions for improving the personal activities and subsequently evaluated. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34725
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 28050
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account