Řízení subdodavatelů v rámci nákupu ve ŠKODA AUTO a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruška, Roman
dc.contributor.author Mikulecký, Jiří
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:51:49Z
dc.date.available 2016-08-02T10:51:49Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65059
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na řízení subdodavatelů v rámci oddělení Řízení nakupovaných dílů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. V první části se charakterizuje nákup a jeho význam pro výrobní podnik, včetně procesního přístupu a důležitost projektového řízení. Druhá část práce obsahuje popis procesu vývoje nového automobilu včetně charakteristiky procesu implementovaného v rámci zkoumaného oddělení, a analýzy statusu subdodavatelů u sledovaných projektů. Třetí část práce obsahuje návrhy a opatření pro zlepšení řízení subdodavatelů v rámci oddělení Řízení nakupovaných dílů. cze
dc.format 68 s., 1 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject nákup cze
dc.subject ŠKODA AUTO a.s. cze
dc.subject dodavatelsko-odběratelské řetězce cze
dc.subject dodavatelé cze
dc.subject subdodavatelé cze
dc.subject procesy cze
dc.subject řízení vztahů s dodavateli cze
dc.subject purchasing eng
dc.subject SKODA AUTO a.s. eng
dc.subject retailer-supplier chains eng
dc.subject suppliers eng
dc.subject subcontractors eng
dc.subject processes eng
dc.subject supplier relationship management eng
dc.title Řízení subdodavatelů v rámci nákupu ve ŠKODA AUTO a.s. cze
dc.title.alternative Subcontractor management at purchasing department of the SKODA AUTO a.s. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-23
dc.description.abstract-translated Thesis is focused on subcontractor management of Purchase readiness department at Skoda Auto a.s. company. In the first part has been characterized purchasing and its´ importance for manufacturing company, including procedural admittance and value of project management. The second part contains process-definition of new car development, including process characteristic at researched department and status analysis of subcontractors management of monitorized projects. For the third part are significant proposals for improvement of subcontractor management at Purchase readiness department. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34702
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 28288
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account