Návrh pohybu manipulátoru v prostoru s překážkami metodou PRM s využitím hierarchických sférických modelů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cvejn, Jan
dc.contributor.author Truhlář, Vojtěch
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:51:28Z
dc.date.available 2016-08-02T10:51:28Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-11
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65046
dc.description.abstract Tato práce je věnována návrhu cesty robota přes oblast s překážkami. Pro návrh této cesty je použita metoda PRM. V této práci je využito pro zjišťování kolize s překážkami obalových těles. Program byl realizován v prostředí MATLAB. cze
dc.format 79 s., 2 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject PRM cze
dc.subject robot cze
dc.subject obalová tělesa cze
dc.subject cesta robota cze
dc.subject robot eng
dc.subject packaging body eng
dc.subject the robot path eng
dc.title Návrh pohybu manipulátoru v prostoru s překážkami metodou PRM s využitím hierarchických sférických modelů cze
dc.title.alternative Planning motion of a manipulator in the space with obstacles using hierarchical spherical models eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Holada, Miroslav
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated This thesis is dedicated to the design of the robot paths through the area with obstacles. For the design of this path is used the method PRM. In this thesis is used for detecting collisions with obstacles packaging bodies. The program was implemented in MATLAB. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34179
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.identifier.stag 29499
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account