Role asistenta v prevenci a léčbě akutní toxicity radioterapie u gynekologických malignit

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sirák, Igor
dc.contributor.author Vyčítalová, Romana
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:51:00Z
dc.date.available 2016-08-02T10:51:00Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65020
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá akutní toxicitou radioterapie při gynekologických malignitách. Práce je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám popisem gynekologických malignit a nežádoucích účinků radioterapie jejich prevencí a léčbou. V praktické části popisuji, jak radiologický asistent může pomoci pacientkám předcházet časným nežádoucím účinkům. cze
dc.format 44 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject gynekologické nádory cze
dc.subject akutní toxicita cze
dc.subject pozdní toxicita cze
dc.subject gynecological tumors eng
dc.subject acute toxicity eng
dc.subject late toxicity eng
dc.title Role asistenta v prevenci a léčbě akutní toxicity radioterapie u gynekologických malignit cze
dc.title.alternative The role of an assistant in the prevention and treatment of acute toxicity ao radiotherapy in gynecological malignancies eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vaňásek, Jaroslav
dc.date.accepted 2016-06-24
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the acute toxicity of radiotherapy in gynecological malignancies. The work is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part I deal with the description of gynecological malignancies and adverse effects of radiotherapy and their prevention and treatment. In the practical part I describe how the radioterapist can help the patient prevent early adverse effects. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D34572
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.identifier.stag 30906
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account