Možnosti radioterapie v léčbě karcinomu prostaty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buka, David
dc.contributor.author Plecháčová, Lucie
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:50:55Z
dc.date.available 2016-08-02T10:50:55Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65013
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti léčby karcinomu prostaty, zejména při radioterapii. Teoretická část je věnována všeobecným znalostem o prostatě a základním informacím z oboru radiofyziky a radiobiologie. Praktická část se zabývá postupem léčby, z oboru radiofyziky a radiobiologie. Praktická část popisuje postup léčby od prvotního zjištění karcinomu až po dokončení včetně možných nežádoucích následků. cze
dc.format 59 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject radioterapie cze
dc.subject karcinom prostaty cze
dc.subject ozařování cze
dc.subject brachyterapie cze
dc.subject ionizující záření cze
dc.subject radiologický asistent cze
dc.subject prostata cze
dc.subject radiotherapy eng
dc.subject prostate cancer eng
dc.subject prostate eng
dc.subject radiation eng
dc.subject treatment eng
dc.title Možnosti radioterapie v léčbě karcinomu prostaty cze
dc.title.alternative Possibilities of radiotherapy in the treatment of prostate cancer eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Odrážka, Karel
dc.date.accepted 2016-06-22
dc.description.abstract-translated My bachelor's work is focused to possibilities in the treatment of prostate cancer especially for radiotherapy. This work is divided into a two parts theoretical and practical. A theoretical part is concentrated to a general knowledges about prostate and a basic information of radiophysics and radiobiology. A practical part is occupied with a medical procedure of treatment. It represents a development of treatment from a first appointment with onkology doctor to the end of treatment. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D34575
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.identifier.stag 30880
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account