Brachyterapie nádorů dutiny ústní

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petera, Jiří
dc.contributor.author Blechová, Nicole
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:50:45Z
dc.date.available 2016-08-02T10:50:45Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64997
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je intersticiální brachyterapie nádorů dutiny ústní. Ve výzkumné části se budu zabývat porovnáním kvality života pacientů s nádorem v oblasti dutiny ústní léčených brachyterapíí s vysokým dávkovým příkonem (HDR) a pacientů léčených brachyterapií s nízkým dávkovým příkonem (LDR). Kvalita života u pacientů léčených HDR brachyterapií dosud nebyla zkoumána. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject nádor cze
dc.subject dutina ústní cze
dc.subject intersticiální brachyterapie cze
dc.subject kontrola kvality života cze
dc.subject cancer eng
dc.subject oral cavity eng
dc.subject interstitial brachytherapy eng
dc.subject control the quality of life eng
dc.title Brachyterapie nádorů dutiny ústní cze
dc.title.alternative The interstitial brachytherapy of the oral cavity tumors eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vaňásek, Jaroslav
dc.date.accepted 2016-06-22
dc.description.abstract-translated The topic of my bachelor thesis is the interstitial brachytherapy of the oral cavity tumors. In the research section I will deal with the quality of life of patients with oral cavity tumors, who were treated by the interstitial brachytherapy. I will compare the quality of life at patients treated by a high dose rate brachytherapy and patients treated by a low dose rate brachytherapy. The quality of life at patients treated by a HDR brachytherapy has not been researched yet. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D34593
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.identifier.stag 30765
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account