Digitální přijímač systému ADS-B implementovaný v FPGA SOC

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mandlík, Michal
dc.contributor.author Krejčí, Tomáš
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:48:48Z
dc.date.available 2016-08-02T10:48:48Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64921
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem digitální části přijímače systému ADS-B (Automatic Dependent Surveillance Broadcast). Hlavním cílem diplomové práce je implementace řetězce signálového zpracování, od digitalizace signálu po distribuci přijaté zprávy pomocí ethernetu, na programovatelném hradlovém poli (FPGA Field Programmable Gate Array) s integrovaným procesorem ARM (Acorn RISC Machine), tzv. System On Chip (SoC). Řetězec signálového zpracování je modelován v prostředí MATLAB (Matrix Laboratory), dosažené výsledky jsou využity pro praktickou realizaci v SoC. Implementace v SoC je ověřena pomocí generovaného signálu ADS-B zprávy na vstup analogově digitálního převodníku. cze
dc.format 83 s., 1 nečíslovaná strana
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject ADS-B eng
dc.subject 1090ES eng
dc.subject FPGA eng
dc.subject SoC eng
dc.subject ARM eng
dc.subject HPS eng
dc.subject Altera eng
dc.subject Socket eng
dc.title Digitální přijímač systému ADS-B implementovaný v FPGA SOC cze
dc.title.alternative The digital receiver ADS-B system implemented by in FPGA SOC eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hájek, Martin
dc.date.accepted 2016-06-15
dc.description.abstract-translated This thesis deals with a design of digital part of the receiver system ADS-B (Automatic Dependent Surveillance Broadcast). The main goal of the thesis is implementation of signal processing chain, from digitization of the signal to the distribution of the received message using Ethernet, in programmable gate array (FPGA Field Programmable Gate Array) with an integrated ARM processor (Acorn RISC Machine), so-called System On Chip (SoC). Signal processing chain is modeled in MATLAB (Matrix Laboratory), obtained simulation results are used for practical implementation of the SoC. The implementation of the SoC is verified using the generated signal with ADS-B messages. This signal is used to drive analogue-to-digital converter. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a řídicí technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34367
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.identifier.stag 31344
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account