Problematika alkoholu u dětí a mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Vladimír
dc.contributor.author Motalová, Ivana
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:47:46Z
dc.date.available 2016-08-02T10:47:46Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (FSZ)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64855
dc.description.abstract Tato bakalářská práce na téma "Problematika alkoholu u dětí a mladistvých" se zabývá konzumací alkoholu u dětí a mládeže. Teoretická část se zabývá alkoholem, alkoholismem, jeho léčbou a prevencí se zaměřením na dospívající jedince. V praktické části je zpracován a vyhodnocen dotazník, který byl rozdán dospívajícím na střední zdravotnické škole v Pardubicích. Dále je zde zpracován soubor dětí hospitalizovaných na dětském oddělení v nemocnici Pardubického kraje po požití alkoholu. cze
dc.format 73 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject alkohol cze
dc.subject alkoholismus cze
dc.subject léčba cze
dc.subject prevence cze
dc.subject pubescence cze
dc.subject adolescence cze
dc.subject alcohol eng
dc.subject alcoholism eng
dc.subject treatment eng
dc.subject prevention eng
dc.subject pubescence eng
dc.subject adolescence eng
dc.title Problematika alkoholu u dětí a mládeže cze
dc.title.alternative Alcohol abuse in childhood and adolescence eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Macková, Marie
dc.contributor.referee Slavíčková, Sabina
dc.date.accepted 2016-06-24
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis "Abuse of alcohol in childhood and adolescence" deals with consumption of alcohol in children and youth. The theoretical part describes problems with alcohol, alcoholism, it´s treatment and prevention focusing on adolescents. In the practical part there is processed and evaluated the questionnaire which was distributed to adolescents at the secondary medical school in Pardubice. The thesis also evaluates a set of children admitted to the pediatric department at the Hospital Pardubice after drinking alcohol. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D34609
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.identifier.stag 31016
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account