Bezpečnost pacienta na operačním sále

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holubová, Marie
dc.contributor.author Kratochvílová, Tereza
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:47:36Z
dc.date.available 2016-08-02T10:47:36Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64841
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku bezpečnosti pacienta na operačním sále. Teoretická část zahrnuje poznatky o bezpečné péči na operačním sále, popisuje rizika v perioperační péči, nežádoucí události, management rizik, a seznamuje s možnostmi prevence pochybení. Výzkumná část prezentuje data, která byla získána dotazníkovým šetřením. Výsledky šetření jsou vyhodnoceny pomocí grafů a tabulek, kde lze posoudit bezpečnostní opatření na operačním sále a porovnat jejich dodržování perioperačními sestrami na centrálních operačních sálech a na sálech oborových. Výstupem z bakalářské práce je edukační prezentace pro perioperační sestry. cze
dc.format 95 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject perioperační péče cze
dc.subject bezpečí pacienta cze
dc.subject prevence pochybení cze
dc.subject nežádoucí události cze
dc.subject kvalita péče cze
dc.subject perioperative care eng
dc.subject patient safety eng
dc.subject prevention of professional misconduct eng
dc.subject adverse event eng
dc.subject quality of care eng
dc.title Bezpečnost pacienta na operačním sále cze
dc.title.alternative Patient safety in the operating room eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škvrňáková, Jana
dc.date.accepted 2016-06-21
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on patient safety during his/her stay in the operating room. In the theoretical part are described informations about safe care in operating room, risks in perioperative period, adverse events and management of risks. In the end of this part are summarized options in the prevention of professional misconduct. Data obtained from questionnaires are presented in graphs and tables in the research section. There are evaluated the safety provisions in two different types of operating rooms Central Operating Rooms Department and operating rooms in the specialized departments. Educational presentation for nurses in the perioperative care is the main outcome of this thesis. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D34624
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.identifier.stag 30739
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account