Tvorba edukačního materiálu na výuku KPCR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holeková, Jindra
dc.contributor.author Procházka, Ivo
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:47:20Z
dc.date.available 2016-08-02T10:47:20Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64830
dc.description.abstract Hlavním tématem této bakalářské práce je kardiopulmocerebrální resuscitace a vytvoření edukačního materiálu pro její výuku. Teoretická část mé práce zahrnuje popis základní a rozšířené neodkladné resuscitace dle Guidelines 2015. Dále tato část popisuje náhlou zástavu oběhu a jejího rozpoznání a také se zabývá řetězcem přežití. Výzkumná část se zabývá pozorováním a hodnocením dostupných videí s nácvikem či praktickým předvedením kardiopulmocerebrální resuscitace (dále jen KPCR) na modelu. Na základě teoretické a výzkumné části bude vytvořena edukační videonahrávka, kde bude správně předvedena jak základní, tak rozšířená neodkladná resuscitace. cze
dc.format 73 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kardiopulmonální resuscitace cze
dc.subject základní neodkladná resuscitace cze
dc.subject rozšířená neodkladná resuscitace cze
dc.subject řetězec přežití cze
dc.subject náhlá zástava oběhu cze
dc.subject defibrilovatelné srdeční arytmie cze
dc.subject nedefibrilovatelné srdeční arytmie cze
dc.subject cardiopulmonary resuscitation eng
dc.subject basic life support eng
dc.subject advanced life support eng
dc.subject chain of survival eng
dc.subject sudden cardiac arrest eng
dc.subject shockable cardiac rhythms eng
dc.subject non-shockable cardiac rhythms eng
dc.title Tvorba edukačního materiálu na výuku KPCR cze
dc.title.alternative Creation of educational material for teaching cpr eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Zelinka, Patrik
dc.date.accepted 2016-06-22
dc.description.abstract-translated The main topic of this thesis is the proces of cardiopulmonary resuscitation and to create the educational materials for its schooling. The theoretical part of my work describes and includes basic and advanced life support according to the Guidelines 2015. This section also describes sudden cardiac arrest and its recognition and also engages in the chain of survival. The research part deals with the observation and evaluation of available videos with training or the actual performance of cardiopulmonary resuscitation (CPR hereinafter) on a training model. Based on the theoretical and research part of this thesis an educational video-recording will be created which will properly present both basic and advanced life support. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35189
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.identifier.stag 31328
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account