Posttraumatická stresová porucha (PTSD) u pracovníků ZZS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrstka, Zdeněk
dc.contributor.author Jindrová, Lenka
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:47:10Z
dc.date.available 2016-08-02T10:47:10Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64816
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o teorii posttraumatické stresové poruchy. Shrnuje nejnovější poznatky o této problematice, jejich příčinách, projevech, diagnostice a terapii. Ve vyzkumné části je uvedena metodika vyzkumu a jednotlivá vyhodnocovaná kritéria. Dotazníkové šetření probíhalo na Zdravotnické záchranné službě Královéhradeckého kraje. Do studie byli zařazeni pouze zdravotničtí záchranáři. cze
dc.format 87 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject PTSD cze
dc.subject posttraumatická stresová porucha u zdravotnickych záchranářů cze
dc.subject stres cze
dc.subject psychohygiena cze
dc.subject PTSD eng
dc.subject posttraumatic distress syndrom among paramedics eng
dc.subject stress eng
dc.subject psychohygiene eng
dc.title Posttraumatická stresová porucha (PTSD) u pracovníků ZZS cze
dc.title.alternative Posttraumatic stress disorder (PTSD) among EMS workers eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vrtišková, Petra
dc.date.accepted 2016-06-20
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis discusses the theory of post-traumatic stress disorder. It summarizes the latest theory and research of this topic; its causes, symptoms, diagnosis and therapy. The research methodology and individual monitored evaluation criteria are dealt with in the research section of the thesis. The survey was carried out at an Emergency Medical Service in an unspecified region. Only medical rescuers participated in this study. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35185
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.identifier.stag 30778
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account