Komunikace s neslyšícím pacientem v přednemocniční neodkladné péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holeková, Jindra
dc.contributor.author Lédlová, Martina
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:47:08Z
dc.date.available 2016-08-02T10:47:08Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64814
dc.description.abstract Předložená bakalářská práce se zabývá komunikací s neslyšícími pacienti v PNP. Teoretická část se skládá z anatomie ucha, fyziologie a patologií slyšení. Nejrozsáhlejší kapitola se zabývá komunikací s neslyšícími. Teoretická část byla napsána na podkladě odborné literatury a také na základě poznatků z části praktické. Část praktická se skládá z výzkumů kvantitativního a kvalitativního, které jsou zaměřeny na oblast komunikace s neslyšícími pacienty. cze
dc.format 90 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject sluchově postižení cze
dc.subject ohluchlí cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject zdravotnický záchranář cze
dc.subject hearing-impared eng
dc.subject deaf eng
dc.subject communication eng
dc.subject paramedic eng
dc.title Komunikace s neslyšícím pacientem v přednemocniční neodkladné péči cze
dc.title.alternative Communication with deaf patient in emergency care eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kubíčková, Ivana
dc.date.accepted 2016-06-22
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis engages in communication with deaf patients in emergency care. The theoretical part is consisted of ear anatomy, physiology and pathology of hearing. The biggest chapter engages in communication with deaf patients. The theoretical part was written on the basis of literature and on the basis of practical part. Practical part is consisted of quantitative and qualitative researchs. Thease researchs are focused on communication with deaf patients. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35172
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.identifier.stag 30776
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account