Průzkum olověných liter z kralické tiskárny

Show simple item record

dc.contributor.author Rapouch, Karel
dc.contributor.author Selucká, Alena
dc.contributor.author Mazík, Michal
dc.contributor.author Příhoda, Jiří
dc.contributor.author Trnková, Libuše
dc.date.accessioned 2016-06-30T11:21:21Z
dc.date.available 2016-06-30T11:21:21Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-80-7395-928-9 (pdf)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64780
dc.description.abstract Příspěvek se zabývá průzkumem a konzervací olověných tiskařských liter z počátku 17. století. Předměty byly nalezeny v 50. letech 20 století v Kralicích nad Oslavou v místě, kde původně stála a působila tiskárna Jednoty bratrské. Litery jsou většinou v dobrém fyzickém stavu pokryté tenkou korozní vrstvou, některé jsou však značně popraskané a zlomené. Pro materiálový průzkum byla použita rentgenová fluorescence (XRF) a metalografie s využitím skenovacího elektronového mikroskopu s energiově‐disperzní detekcí (SEM‐EDS). Analýza korozních vrstev byla provedena s využitím rentgenové difrakce (XRD) a linear‐sweep voltametrie (LSV). Pro konzervátorský zásah byla zvolena metoda hromadné elektrochemické redukce, jejíž parametry vycházely z literatury a výsledků LSV. cze
dc.format p. 135-143 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights open access eng
dc.title Průzkum olověných liter z kralické tiskárny cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated This paper deals with survey and conservation of lead printing letters from the beginning of 17th century. The artefacts were found in the fifties of the 20th century in Kralice nad Oslavou on the spot where the printing room of Czech Brethren was situated and worked. Letters are mostly in good condition and they were covered by thin corrosion layer, though some of them are extensively cracked and broken. For material survey, the following analytical methods were chosen: X‐rays fluorescence (XRF) and metallography performed by a scanning electron microscope with energy‐dispersive detection (SEM‐EDS). Analysis of corrosion products was carried by X‐ray diffraction (XRD) and linearsweep voltammetry (LSV). For the treatment, the mass electrochemical reduction was chosen, options were found in literature and from results gained by LSV. eng
dc.event Muzea, památky a konzervace 2014 (20-21 May 2014, Litomyšl, Czech Republic) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account