Nemoc motýlích křídel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petržílková, Helena
dc.contributor.author Vamberská, Michaela
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:45:15Z
dc.date.available 2016-06-09T12:45:15Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64656
dc.description.abstract Práce je zaměřena na život dětských pacientů s onemocněním epidermolysis bullosa a jejich rodiče. Zabývá se také obecně kůží a jejími funkcemi, poznatky o epidermolysis bullosa a informacemi o organizacích pomáhajících pacientům s tímto onemocněním. Prostřednictvím rozhovorů byly získány informace o názorech, pocitech a zkušenostech rodičů nemocných dětí a jejich každodenních aktivitách, způsobu ošetřování poranění a úskalích, jež nemoc rodinám přináší. cze
dc.format 64 s.
dc.format.extent 2170491 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject epidermolysis bullosa cze
dc.subject nemoc motýlích křídel cze
dc.subject kůže cze
dc.subject ošetřovatelská péče cze
dc.subject epidermolysis bullosa eng
dc.subject butterfly children eng
dc.subject skin eng
dc.subject nursing care eng
dc.title Nemoc motýlích křídel cze
dc.title.alternative Butterfly Children eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škorničková, Zuzana
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated This work is focused on lives of child patients with epidermolysis bullosa and their parents. It deals with general skin and its functions, knowledges about epidermolysis bullosa and information about organizations helping patients with this illness. Through interviews were obtained information about opinions, feelings and experiences of parents of ill children and their daily activities, methods of treating injuries and problems that the illness brings to families. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35190
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.identifier.stag 30217
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account