Porod mrtvého plodu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Erbenová, Věra
dc.contributor.author Pešoutová, Markéta
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:45:11Z
dc.date.available 2016-06-09T12:45:11Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64653
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku porodu mrtvého plodu. V teoretické části jsou shrnuty aktuální poznatky o dané problematice. Pozornost je věnována odborné stránce syndromu mrtvého plodu a historickému kontextu péče, dále práce rozebírá současnou péči porodní asistentky se zaměřením na rituály rozloučení a pořizování upomínek. Popsán je proces truchlení se specifiky truchlení po ztrátě nenarozeného dítěte a pozornost je věnována také sociálně-právním náležitostem. Výzkumná část této práce zjišťuje formou dotazníkového šetření zkušenosti žen s porodem mrtvého plodu v České republice. Zvláště se zaměřuje na zkušenost žen s rozloučením s dítětem a vlastněním upomínek na mrtvorozené dítě. cze
dc.format 89 s.
dc.format.extent 1904908 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject mrtvý plod cze
dc.subject porod mrtvého dítěte cze
dc.subject porodní asistentky cze
dc.subject psychosociální intervence cze
dc.subject rituál rozloučení cze
dc.subject proces truchlení cze
dc.subject dead fetus eng
dc.subject stillbirth eng
dc.subject midwives eng
dc.subject psychosocial intervention eng
dc.subject farewell ritual eng
dc.subject grieving process eng
dc.title Porod mrtvého plodu cze
dc.title.alternative Delivery of dead fetus eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škorničková, Zuzana
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis si focused on the problems of intrauterine fetal death. Actual knowledges about this issue are summarized in the theoretical part. Attention is devoted to the technical aspects of death fetus syndrome and historical context of care, furthermore the thesis analyzes present care of midwife with devotion to the farewell rituals and collection of mementos. The description of grieving process is provided with specifics of grieving after unborn child loss and attention is also devoted to the social law requirement. The practical part of this thesis uses a questionnaire survey to detect experience of women with stillbirth in the Czech republic. It is devoted especially on experience with parting with a baby and posessing collection of mementos on stillborn child. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35195
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.identifier.stag 30211
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account