Segmentace klientů kamenných lékáren

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lošťáková, Hana
dc.contributor.author Příhodová, Markéta
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:42:49Z
dc.date.available 2016-06-09T12:42:49Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-10
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64596
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá segmentací spotřebního trhu. V teoretické části práce je vymezena podstata, proces a metody segmentace trhu, základní členění segmentačních proměnných pro spotřební trhy a základní poznatky faktorové a shlukové analýzy. Praktická část práce je věnována segmentaci klientů kamenných lékáren z hlediska vnímání důležitosti kritérií při výběru lékárny k nákupu volně prodejných léků a doplňků stravy. cze
dc.format 85 s.
dc.format.extent 2292840 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject segmentace trhu cze
dc.subject marketing cze
dc.subject faktorová analýza cze
dc.subject shluková analýza cze
dc.subject kamenné lékárny cze
dc.subject market segmentation eng
dc.subject marketing eng
dc.subject factor analysis eng
dc.subject cluster analysis eng
dc.subject brick & mortar pharmacy eng
dc.title Segmentace klientů kamenných lékáren cze
dc.title.alternative Segmentation of Brick & Mortar Pharmacy clients eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kalábová, Ladislava
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated Diploma thesis deals with issue of market segmentation. In theoretical part is defined the essence, the process and methods of the market segmentation. Next part is based on classification of segment variables for customer market and basic knowledge of factor analysis and cluster analysis. Practical part deals with segmentation of Brick & Mortar Pharmacy clients in terms of perception of importance of the criteria in pharmacy choice to buy OTC medicine and dietary supplements. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34345
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.identifier.stag 30605
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account