Antimikrobiální účinek chalkonů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vydržalová, Markéta
dc.contributor.author Pajkošová, Věra
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:42:21Z
dc.date.available 2016-06-09T12:42:21Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-10
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64581
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na ověření antimikrobiálního účinku nově syntetizovaných derivátů přírodních látek chalkonů. Z důvodu rozšířeného a mnohdy i zbytečného používání antibiotik postupně dochází k tomu, že narůstá rezistence mikroorganismů k těmto lékům, a tím se stávají neúčinnými. V poslední době se proto vědecký výzkum stále více zaměřuje na vývoj nových účinných antimikrobiálních látek, mezi jiným také na biologickou aktivitu chalkonů a jejich analogů. cze
dc.format 80 s.
dc.format.extent 3443246 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject chalkony cze
dc.subject antimikrobiální účinky cze
dc.subject escherichia coli cze
dc.subject enterococcus faecalis cze
dc.subject staphylococcus aureus cze
dc.subject pseudomonas aeruginosa cze
dc.subject candida albicans cze
dc.subject candida tropicalis cze
dc.subject candida parapsilosis cze
dc.subject mycoplasma hominis cze
dc.subject ureaplasma urealyticum. cze
dc.subject chalcones eng
dc.subject antimicrobial activity eng
dc.subject escherichia coli eng
dc.subject enterococcus faecalis eng
dc.subject staphylococcus aureus eng
dc.subject pseudomonas aeruginosa eng
dc.subject candida albicans eng
dc.subject candida tropicalis eng
dc.subject candida parapsilosis eng
dc.subject mycoplasma hominis eng
dc.subject ureaplasma urealyticum. eng
dc.title Antimikrobiální účinek chalkonů cze
dc.title.alternative Antimicrobial activity of chalcones eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Brožková, Iveta cze
dc.date.accepted 2016-06-08
dc.description.abstract-translated Thesis is focused on the determination of antimicrobial activity of newly synthesized derivatives of natural products chalcones. Antibiotics are currently irreplaceable, however, due to their excessive prescription, the microbial resistance rates are continually increasing. In last years, the global research is more and more focused on the search of new effective antimicrobial compounds, which includes, among other possibilities, also the biological activity of chalcones and their derivatives. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34785
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 30118
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account