Analýza vybraných polyfenolických látek v ječných a pšeničných sladech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adam, Martin
dc.contributor.author Panáčková, Veronika
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:41:36Z
dc.date.available 2016-06-09T12:41:36Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-19
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64564
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu polyfenolických látek a jejich význam v potravinářství a pivovarnictví. V teoretické části jsou popsány jednotlivé kroky výroby sladu. Dále jsou popsány jednotlivé skupiny fenolických látek, a to včetně metod izolace a stanovení. V experimentální části byla provedena optimalizace metody mikroextrakce na tuhý sorbent v mikrostříkačce pro izolaci a následnou HPLC analýzu vybraných polyfenolických látek z reálných vzorků ječných a pšeničných pivovarských sladů za použití detektoru diodového pole a elektrochemického detektoru. cze
dc.format 71 s.
dc.format.extent 3417933 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject ječmen cze
dc.subject slad cze
dc.subject extrakce cze
dc.subject fenolické látky cze
dc.subject kapalinová chromatografie cze
dc.subject barley eng
dc.subject malt eng
dc.subject extraction eng
dc.subject phenolic compounds eng
dc.subject liquid chromatography eng
dc.title Analýza vybraných polyfenolických látek v ječných a pšeničných sladech cze
dc.title.alternative Analysis of selected polyphenolic compounds in barley and wheat malts eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Řezková, Soňa
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the analysis of polyphenolic compounds and their importance in the food and brewing industries. The theoretical part describes the individual steps of the malt production. Furthermore, different groups of phenolic compounds, including methods for their isolation and determination are presented. In the experimental part the method of microextraction by packed sorbent was optimised for isolation and subsequent HPLC analysis of selected polyphenols from real samples of barley and wheat brewery malts using diode array and electrochemical detectors. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35475
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.identifier.stag 30594
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account