Analýza současných svatebních příprav

Show simple item record

dc.contributor.advisor Synková, Hana
dc.contributor.author Martínková, Kristýna
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:40:00Z
dc.date.available 2016-06-09T12:40:00Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64514
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou současných svatebních příprav. Tento text zachycuje různé aspekty, které provází svatební přípravy a se kterými se současní snoubenci potýkají. Vzhledem k širokému tématu této práce, je i její teoretické ukotvení různorodé. Byla zde použita teorie vytváření habitu u snoubenců podle Pierra Bourdieu, ale také aplikace přechodových rituálů Arnolda Van Gennepa a Victora Wittera Turnera. Stěžejními metodami pak byly zvoleny etnografické interview, zúčastněné pozorování a sebereflexe z toho důvodu, že se autorka stala součástí výzkumu. cze
dc.format 71 s.
dc.format.extent 3510325 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject svatby cze
dc.subject manželství cze
dc.subject nevěsty cze
dc.subject ženichové cze
dc.subject přípravy cze
dc.subject zvyky cze
dc.subject weddings eng
dc.subject marriages eng
dc.subject brides eng
dc.subject grooms eng
dc.subject preparations eng
dc.subject habits eng
dc.title Analýza současných svatebních příprav cze
dc.title.alternative Analysis of Contemporary Wedding Preparations eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kašpar, Oldřich
dc.date.accepted 2016-06-01
dc.description.abstract-translated This diploma thesis analyses contemporary wedding preparations. This text captures the various aspects that accompany wedding preparations and which simultaneously faced engaged couple. Due to the broad theme of this work is its diverse theoretical point. Here it was used the theory of creating habitat by the betrothed according to Pierre Bourdieu, but also the application of transitional rituals according to Arnold van Gennep and Victor Witter Turner. As the principal methods were selected ethnographic interviews, participant observation and reflection on the grounds that the author became part of anthropological research. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34035
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.identifier.stag 30806
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account