Budování sociálního kapitálu v Červené Vodě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hloušková, Zuzana
dc.contributor.author Hnátnická, Lucie
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:39:20Z
dc.date.available 2016-06-09T12:39:20Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64487
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je především zjistit, jakých hodnot dosahuje sociální kapitál v obci Červená Voda. Jaké mají obyvatelé této obce mezi sebou vztahy; zda jsou ochotni vzájemně spolupracovat při řešení problémů, které by se týkaly obce; zda jsou obyvatelé spokojeni se společenským životem v obci, apod. V teoretické části se nejvíce zabývám pojmem sociální kapitál, věnuji se jeho definicím, a praktikám, jak sociální kapitál měřit. Práce se také opírá o teoretické koncepty antropologie občanské společnosti, kdy se věnuji jejímu vývoji a situaci u nás. Praktická část vychází z mnou prováděného výzkumu. cze
dc.format 81 s.
dc.format.extent 2524939 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject sociální kapitál cze
dc.subject občanská společnost cze
dc.subject sousedské vztahy cze
dc.subject venkov cze
dc.subject obec Červená Voda cze
dc.subject social capital eng
dc.subject civil society eng
dc.subject neighborly relations eng
dc.subject country eng
dc.subject village Červená Voda eng
dc.title Budování sociálního kapitálu v Červené Vodě cze
dc.title.alternative Building social capital in the village of Červená Voda eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ryška, Tomáš
dc.date.accepted 2016-06-03
dc.description.abstract-translated Subject of this bachelor's thesis is primarily to find out what values social capital reaches in a village Červená Voda. What are the relationships among population in this village, if they are willing to cooperate with each other when it is needed to solve problems which would relate to the village. If the population is satisfied with social life in the village etc. In theoretical part I am the most interested in the concept of social capital, I pursue its definitions and practises how to measure social capital. The thesis is also based on theoretical concepts of anthropology of society when I am interested in its development and situation at us. The practical part is based on the research which I have done. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34025
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.identifier.stag 27599
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account