Vývoj regionálních disparit v oblasti bydlení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kraftová, Ivana
dc.contributor.author Šmídová, Jitka
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:38:16Z
dc.date.available 2016-06-09T12:38:16Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64464
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj regionálních disparit v oblasti bydlení v České republice. Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první části jsou definovány pojmy životní úrovně, kvality života a bydlení. Druhá část práce je zaměřena na regiony a jejich klasifikaci. Třetí část práce je věnována historickému vývoji bydlení a koncepcím bytové politiky České republiky. Poslední část práce se zabývá dostupností bydlení. Jsou zde také stanoveny indikátory životní úrovně se zaměřením na bydlení v podmínkách České republiky, na kterých je provedena analýza regionálních disparit. cze
dc.format 62 s.
dc.format.extent 815523 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject životní úroveň cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject bydlení cze
dc.subject kraje České republiky cze
dc.subject technická vybavenost cze
dc.subject standard of living eng
dc.subject quallity of life eng
dc.subject housing eng
dc.subject regions of Czech Republic eng
dc.subject technical equipment eng
dc.title Vývoj regionálních disparit v oblasti bydlení cze
dc.title.alternative Development of regional disparities in housing eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Suchánek, David
dc.date.accepted 2016-06-08
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on development of disparity in housing sector in Czech Republic. Diploma thesis is divided in four chapters. There are definitions of standard of living, quality of life and housing in first chapter. Second part of thesis is focused on regions and their classifications. Third chapter is dedicated to historical development of living and concept of housing policy in Czech Republic. The last part is following up availability of housing. There is also set up indicators of standard of living focused on housing in Czech Republic and performed regional disparity's analyse on this indicators. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální rozvoj: Urbanismus cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34094
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.identifier.stag 29282
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account