Management lidských zdrojů a zátěž pracovníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mandys, Jan
dc.contributor.author Vejrek, Filip
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:33:24Z
dc.date.available 2016-06-09T12:33:24Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64353
dc.description.abstract Diplomová práce analyzuje problematiku řízení lidských zdrojů. Deskribuje porušování zákoníku práce a rozpor mezi etikou a individuální morálkou řídícího pracovníka. Práce se dále zabývá vznikem pracovního stresu u jedince a možnými důsledky tohoto stresu. V neposlední řadě práce popisuje workoholismus jako novodobý fenomén a je doplněna o kvantitativní a kvalitativní výzkum týkající se definovaného problému. cze
dc.format 84 s.
dc.format.extent 1656261 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject etika cze
dc.subject legislativa cze
dc.subject lidské zdroje cze
dc.subject management cze
dc.subject morálka cze
dc.subject pracovní zátěž cze
dc.subject ethics eng
dc.subject legislation eng
dc.subject human resource eng
dc.subject management eng
dc.subject morale eng
dc.subject workload eng
dc.title Management lidských zdrojů a zátěž pracovníků cze
dc.title.alternative Human resource stress management and employee stress eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Brodský, Zdeněk
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The thesis analyses the issues associated with human resource management. It describes labour law violations and conflict between ethics and morals of individual managers. The thesis also discusses the emergence of work-related stress in individuals and the possible consequences of such stress. Finally, the thesis describes workaholism as a modern phenomenon and supports this with a quantitative and qualitative research on the defined problem. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34391
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 29313
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account