Plán mobility zaměstnanců pro Nutricia Deva a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ledvinová, Michaela
dc.contributor.author Vítek, Jakub
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:07:42Z
dc.date.available 2016-04-25T16:07:42Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-11-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64030
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá dopravní dostupností firmy Nutricia Deva a.s. pro své zaměstnance a využitím různých druhů dopravy. Součástí práce bude analýza současného stavu přístupnosti firmy a následný návrh řešení, který povede k zlepšení životního prostředí za pomocí využití pěší a cyklistické dopravy. Závěrem bude provedeno zhodnocení předložených návrhů. cze
dc.format 64 s.
dc.format.extent 3105319 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject doprava cze
dc.subject dostupnost cze
dc.subject firma cze
dc.subject jízdní kola cze
dc.subject mobilita cze
dc.subject zaměstnanci cze
dc.subject transport eng
dc.subject availability eng
dc.subject company eng
dc.subject bycicles eng
dc.subject mobility eng
dc.subject employees eng
dc.title Plán mobility zaměstnanců pro Nutricia Deva a.s. cze
dc.title.alternative Mobility plan for Nutricia Deva a.s. employees eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-01-18
dc.description.abstract-translated This thesis deals with traffic accessibility of Nutricia Deva a.s. company for their employees and usage of various types of transport. A part of the thesis analyses a current statement of accessibility of the company and then it contains a suggestion of a solution, which leads to the better environment by usage of pedestrian and cycling transportation. In conclusion, there is the evaluation of the presented suggestions. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33773
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 29410
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account