Návrh systému hodnocení pro řidiče (vnitrostátní a mezinárodní dopravy) společnosti NIKA Chrudim s. r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čáp, Jiří
dc.contributor.author Sychrová, Radka
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:05:46Z
dc.date.available 2016-04-25T16:05:46Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-08-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63993
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na problematiku hodnocení a odměňování zaměstnanců. Práce obsahuje analýzu současného systému hodnocení zaměstnanců ve společnosti NIKA Chrudim s. r.o. se zaměřením na hodnocení řidičů. Z analýzy poté vychází návrh procesu hodnocení řidičů a nového modulu firemního informačního systému, který má za cíl systém hodnocení řidičů objektivizovat a usnadnit vyhodnocení výsledků. cze
dc.format 73 s.
dc.format.extent 11083636 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject lidské zdroje cze
dc.subject hodnocení zaměstnanců cze
dc.subject odměňování zaměstnanců cze
dc.subject pracovní výkon cze
dc.subject řidiči cze
dc.subject human resources eng
dc.subject evaluation of employees eng
dc.subject remuneration of employees eng
dc.subject work performance eng
dc.subject drivers eng
dc.title Návrh systému hodnocení pro řidiče (vnitrostátní a mezinárodní dopravy) společnosti NIKA Chrudim s. r. o. cze
dc.title.alternative Evaluation system for drivers (domestic and international transportation) of NIKA Chrudim company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Faltusová, Petra
dc.date.accepted 2016-01-21
dc.description.abstract-translated This thesis is aimed at evaluation and remuneration of employees. It consists of analyses of current evaluation system of NIKA Chrudim employees with emphasis on drivers. New suggested process of evaluation of driver's performance and model of evaluation and model of company information system are based on this analysis and intend to improve the evaluation system used in the company and to simplify the evaluation of results. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33785
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 25712
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account