Koncepce metodického přístupu k využitelnosti bezpilotních letadel v bezpečnostní praxi a dopravě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drahotský, Ivo
dc.contributor.author Sadecký, Zdeněk
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:04:42Z
dc.date.available 2016-04-25T16:04:42Z
dc.date.issued 2015
dc.date.submitted 2015-01-16
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63950
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá vytvořením koncepce metodického přístupu k využitelnosti bezpilotních letadel. Metodický nástroj umožní rozhodnout, zda je využití bezpilotního letounu pro zamýšlený účel vhodné a možné, a umožní vybrat konkrétní typ. Metodika výběru byla ověřena experimentálně v oblastech vnitřní bezpečnosti - prosazování práva a dopravy. cze
dc.format.extent 6895402 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení
dc.subject bezpilotní letouny cze
dc.subject drony cze
dc.subject taktika nasazení cze
dc.subject doprava cze
dc.subject krizové stavy cze
dc.subject letecká logistika cze
dc.subject unmanned aerial vehicles eng
dc.subject drons eng
dc.subject tactics of the actions eng
dc.subject transportation eng
dc.subject crisis conditions eng
dc.subject aerial logistics eng
dc.title Koncepce metodického přístupu k využitelnosti bezpilotních letadel v bezpečnostní praxi a dopravě cze
dc.title.alternative The Concept of a methodical approach to unmanned aircraft applicability in safety practice and transport eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Drahomír, Schmidt
dc.contributor.referee Rohál, Andrej
dc.date.accepted 2015-03-20
dc.description.abstract-translated The thesis deals with creation of the concept of a methodical approach to the use of unmanned aircraft. The methodological tool allows to decide whether the use of unmanned aircraft for the intended purpose is appropriate and possible and helps to select the specific type. The methodology for selecting has been verified experimentally in the areas of internal security - law enforcement and transport. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a management v dopravě a telekomunikacích: Management cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32948
dc.thesis.degree-program Technika a technologie v dopravě a spojích cze
dc.identifier.stag 27169
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account