Ochrana kritické infrastruktury Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soušek, Radovan cze
dc.contributor.author Pittner, Radim
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:42:17Z
dc.date.available 2015-09-27T10:42:17Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61613
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na oblast ochrany kritické infrastruktury podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Práce analyzuje hrozby ohrožující činnost Centrálního dispečerského pracoviště Přerov, které zajišťuje v určeném obvodu přímý výkon činností spojených se zajištěním provozování dráhy, organizací a řízením drážní dopravy. Navrhuje postupy a možný způsob řešení krizové situace vzniklé výpadkem elektrické energie velkého rozsahu. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 1817445 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject critical infrastructure elements cze
dc.subject critical infrastructure protection cze
dc.subject central traffic controls cze
dc.subject blackouts cze
dc.subject electricity generators cze
dc.subject crisis staffs cze
dc.subject prvky kritické infrastruktury cze
dc.subject ochrana kritické infrastruktury cze
dc.subject centrální dispečerská pracoviště cze
dc.subject výpadky elektrické energie cze
dc.subject náhradní zdroje elektrické energie cze
dc.subject krizové štáby cze
dc.title Ochrana kritické infrastruktury Správy železniční dopravní cesty, státní organizace cze
dc.title.alternative Critical infrastructure protection Railway Infrastructure Administration, state organization eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the protection of Critical Infrastructure within the responsibility of Railway Infrastructure Administration, state organization. The thesis analyses possible threats to the basic functions of Central Traffic Control located in town Přerov. The Central Dispatching Centre holds responsibilities for management of railway traffic within the area of its responsibility. The thesis proposes procedures for management of an emergency in case of electricity failure in full extent (blackout). eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32487 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své bakalářské práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řeaení. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myalení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení.<br>Student reagoval na otázky předsedy komise:<br>V práci uvádíte pojem "dlouhodobá inverze" - vysvětlete.<br>Jaká je současná situace v problematice vybavení jednotlivých stanic náhradními elektronickými zdroji?<br>Jakým způsobem jsou prováděny zkouaky funkčnosti bezpečnostních elektronických zařízení? cze
dc.identifier.stag 25101 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account