Kvalita života pacientů se stomií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Procházková, Romana cze
dc.contributor.author Sedláčková, Jitka
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:41:34Z
dc.date.available 2015-09-27T10:41:34Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61593
dc.description.abstract Práce je věnována kvalitě života pacientů po založení derivační stomie na gastrointestinálním traktu - ileostomie nebo kolostomie, která znamená velmi vážnou změnu tělesného rámce s dopady na psychiku, rodinný a partnerský život, zaměstnání a fyzickou aktivitu po návratu do domácího prostředí. cze
dc.format 88 s. cze
dc.format.extent 1489287 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject ostomy cze
dc.subject ileostomy cze
dc.subject colostomy cze
dc.subject quality of life cze
dc.subject stomie cze
dc.subject ileostomie cze
dc.subject kolostomie cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject ošetřovatelská péče cze
dc.title Kvalita života pacientů se stomií cze
dc.title.alternative Quality of life in patients with a stomia eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Holubová, Marie cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work is focused on the quality of life of patients after having created an ostomy in their gastrointestinal tract an ileostomy or colostomy, which inevitably means a serious change of their body frame, family and married life, employment and physical activity after returning to their original enviroment. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33499
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře minus Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak byla zajištěna anonymita při vyplňování dotazníků a odevzdavání dotazníků stomasestře? 2. Jak a proč bylo voleno právě toto téma edukačního materiálu - irigace stomie? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 28862 cze
dc.date.embargo 2015-08-21 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account