Propuštění pacienta na interním oddělení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štěpánková, Květoslava cze
dc.contributor.author Vápeníková, Simona
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:41:33Z
dc.date.available 2015-09-27T10:41:33Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61592
dc.description.abstract Práce je zaměřena na problematiku edukace při propouštění pacientů z interního oddělení. V teoretické části práce se zabývám potřebami pacienta a to zejména potřebou informovanosti nemocného, dále pedagogikou a edukací jak obecně, tak také edukací v ošetřovatelském procesu a také zdravotnickou a ošetřovatelskou dokumentací, zejména z hlediska propouštěcí zprávy. V praktické části jsou uvedena data z dotazníkového šetření ze dvou nemocnic, kde zjišťuji některé edukační bariéry ze strany pacienta, následnou péčí o pacienta, jejíž zajištění by mělo být též předmětem edukace při posledním kontaktu pacienta se zdravotnickým personálem, a také subjektivní pocit pacientů ohledně jejich informovanosti. Po zjištění nedostatků v informacích pacientů jsem vytvořila leták pro pacienty a pomůcku pro sestru formou návodu pro edukaci při propuštění pacienta z oddělení. cze
dc.format 70 s. cze
dc.format.extent 1554242 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject education cze
dc.subject human needs cze
dc.subject medical documentation cze
dc.subject nursing process cze
dc.subject edukace cze
dc.subject potřeby člověka cze
dc.subject zdravotnická dokumentace cze
dc.subject ošetřovatelský proces cze
dc.title Propuštění pacienta na interním oddělení cze
dc.title.alternative Discharging a patient from department of internal medicine eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Holubová, Ilona cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is focused on educational matters connected with discharging patients from the department of internal medicine. In the theoretical part, I deal with patient's needs, mainly patient's information need, further general education and education in nursing process, medical and nursing documentation, especially discharge report. In the practical part, there are data acquired by the questionnaire, where I observe the educational barriers, following patient care. I created the leaflet for patients and the instruction tool for nurses in reaction to patients' info deficit. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33530
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Mohla byste vyjmenovat některá specifika, na která je třeba pomýšlet při edukaci seniorů? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá cze
dc.identifier.stag 28560 cze
dc.date.embargo 2015-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account