Kvalita života osob s nehojící se ránou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Procházková, Romana cze
dc.contributor.author Lálová, Eva
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:41:21Z
dc.date.available 2015-09-27T10:41:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61580
dc.description.abstract Bakalářská práce "Kvalita života osob s nehojící se ránou" je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část bakalářské práce se zabývá kvalitou života pacientů s nehojící se ránou, standardizovanými dotazníky využívanými v praxi, popisem diagnostiky a terapií nehojících se ran (především bércovými ulceracemi, syndromem diabetické nohy a dekubity). Pro výzkumnou část je zvolen dotazník vlastní tvorby zaměřený na zjištění úrovně kvality života pacientů s nehojící se ránou a na zjištění dopadů, které ovlivňují každodenní život jedince. Na základě výsledků je vytvořen edukační materiál pro pacienty s cílem pomoci jim v oblastech, které udávají jako problémové ve vztahu ke své kvalitě života. cze
dc.format 82 s. cze
dc.format.extent 7028547 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject quality of life cze
dc.subject non-healing wounds cze
dc.subject leg ulcers cze
dc.subject diabetic foot cze
dc.subject decubitus cze
dc.subject education cze
dc.subject pain cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject nehojící se rány cze
dc.subject bércová ulcerace cze
dc.subject syndrom diabetické nohy cze
dc.subject dekubity cze
dc.subject edukace cze
dc.subject bolest cze
dc.title Kvalita života osob s nehojící se ránou cze
dc.title.alternative Quality of life of people with non-healing wound eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škvrňáková, Jana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis "Quality of life of people with non-healing wound" is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with quality of life of patients with a nonhealing wound, standardized questionnaires used in practice, description of the diagnosis and therapy of non-healing wounds (especially leg ulcers, diabetic foot and decubitus). For the research part a questionnaire is created. The questionnaire is focused on quality of life of patients with non-healing wound and the impacts that affect the everyday lives of individuals. Based on the results the educational material for patients is created. Its aim is to assist them in areas that has been indicated as problematic in relation to their quality of life. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33498
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaké jsou podmínky pro získání certifikace ambulance pro léčbu ran (personální, materiálně-technické)? 2. Vysvětlete informaci uvedenou v metodice práce. Devět dotazníků bylo z hodnocení vyřazeno na základě "nedostatečných souvislostí s předchozími otázkami"? 3. Na straně 54 máte tabulky s rozdělením respondentů do skupin s narušenou psychikou a nenarušenou psychikou. Na základě jakého klíče jste je zařazovala? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá cze
dc.identifier.stag 28510 cze
dc.date.embargo 2015-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account