Nástroje zlepšování kvality pro malé organizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šimonová, Stanislava cze
dc.contributor.author Novák, Jakub
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:39:27Z
dc.date.available 2015-09-27T10:39:27Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61520
dc.description.abstract Tato práce se zabývá návrhem modelového postupu zlepšování kvality pro malé organizace. Podstatou modelu je využití dat, která jsou běžně dostupná v malé organizaci, spolu s jeho praktickou aplikací bez výrazných nároků na čas a zdroje podniku. Dále je v práci provedena kategorizace nástrojů zlepšování kvality a vymezen pojem malá organizace. Navržený modelový postup byl ověřen praktickou aplikací ve dvou organizacích. cze
dc.format 98 s. cze
dc.format.extent 1984568 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 26.6.2017 cze
dc.subject models cze
dc.subject small organizations cze
dc.subject quality improvement cze
dc.subject self assessment cze
dc.subject customers cze
dc.subject modely cze
dc.subject malé organizace cze
dc.subject zlepšování kvality cze
dc.subject sebehodnocení cze
dc.subject zákazníci cze
dc.title Nástroje zlepšování kvality pro malé organizace cze
dc.title.alternative Quality improvement tools for small organizations eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zemanová, Barbora cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work describes the proposal of a model of quality improvement process for small organizations. The essence of the model is the use of data that are commonly available in a small organization, together with a practical application of the model without significant demands on time and resources of the company. Furthermore the work contains the categorization of a quality improvement tools and a definition of the concept of a small organization. The proposed model procedure has been verified by a practical application of the model in two organizations. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33028 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Název práce: Nástroje zlepaování kvality pro malé organizaceOtázky vedoucí práce k obhajobě: nejsou Otázky oponenta práce k obhajobě: 1) Znáte alespoň jeden podnik, který model EFQM případně CAF využívá? Kolik firem v České republice tyto modely aktivně využívá?, 2) Uveďte souvislost Lean a Kaizen. V čem se tyto přístupy liaí a co mají společného. cze
dc.identifier.stag 25899 cze
dc.date.embargo 2017-06-26 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account